Budżet partycypacyjny – Warszawa

Budżet Partycypacyjny - Warszawa 2016

Do 17 lutego (do godziny 23.59) zgłoś swój projekt!

opublikowany: 17 stycznia 2015 00:52, justyna.piwko

Zgłoś projekt do Budżetu partycypacyjnego w Warszawie!

Aby złożyć projekt on-line, kliknij baner:

 

 

UWAGA! Projekty można składać od 17 stycznia do 17 lutego 2015 r.

 

Jeśli mieszkasz w Warszawie i chcesz złożyć projekt:

 • sprawdź, jaka kwota jest do dyspozycji w Twojej dzielnicy lub w obszarze, w którym chcesz zgłosić projekt oraz czy zostały ustalone limity na jeden projekt TU ZNAJDZIESZ TABELĘ Z KWOTAMI,
 • sprawdź, jakie projekty można zgłaszać w Twojej dzielnicy (do wyboru są lokalne i ogólnodzielnicowe),
 • zastanów się nad tym, co jest potrzebne w Twojej okolicy, możesz podyskutować o tym z innymi mieszkańcami on-line WEJDŹ NA FORUM,
 • przygotuj swój pomysł (przygotuj informacje wymagane w formularzu zgłoszeniowym),
 • oszacuj koszt realizacji swojego pomysłu TU ZNAJDZIESZ PRZYKŁADOWE KOSZTY RÓŻNYCH DZIAŁAŃ,
 • poszukaj 30 osób, które poprą Twój projekt poprzez złożenie podpisów POBIERZ KARTĘ POPARCIA,
 • jeśli masz wątpliwości i pytania, przyjdź na jeden z dyżurów konsultacyjnych urzędników dzielnicowych SPRAWDŹ TERMINY DYŻURÓW,
 • projekt, który opiszesz, musi spełniać kilka warunków:
 1. musi być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku (w 2016 roku),
 2. z efektu ewentualnej realizacji projektu powinni móc korzystać wszyscy mieszkańcy Warszawy,
 3. powinien być zlokalizowany na ogólnodostępnym terenie należącym do Miasta* (aby samodzielnie sprawdzić, czy dany teren pozostaje we władaniu m.st. Warszawy można skorzystać np. z serwisu mapowego m.st. Warszawy),
 4. projekt musi mieścić się w zadaniach własnych m.st. Warszawy, przypisanych do realizacji dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy
 5. nie może być projektem częściowym – powinien zakładać realizację zadania w takim zakresie, aby oddanie efektu jego realizacji do użytkowania nie wymagało przeprowadzenia dodatkowych prac w kolejnych latach (np.: nie będą realizowane projekty zakładające wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej, czy tylko jednej z wielu części większego zadania), w przypadku projektów inwestycyjnych musi być możliwe dokonanie wszelkich niezbędnych odbiorów w roku 2016,
 6. musi być zgodny ze strategiami i programami przyjętymi do realizacji przez m.st. Warszawę,
 7. całkowity koszt realizacji projektu musi mieścić się w puli dostępnej na poziomie ogólnodzielnicowym lub w danym obszarze.

 

Jak złozyć projekt?

 • najłatwiej złożyć projekt on-line KLIKNIJ
 • jeśli wolisz, możesz też zgłosić projekt wypełniając formularz papierowy – formularz papierowy możesz dostać w Urzędzie Dzielnicy lub pobrać i wydrukować POBIERZ FORMULARZ, a nastepnie przynieść do Urzędu Dzielnicy (w godzinach jego pracy) lub wysłać pocztą na adres swojego urzędu dzielnicy z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2016” (o uznaniu projektu decyduje data jego wpływu do Urzędu m.st. Warszawy),
 • jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, także możesz złożyć swój projekt, ale wtedy Twój rodzic albo opiekun muszą wyrazić na to zgodę, wypełniając specjalny formularz zgody on-line lub podpisujac formularz papierwowy POBIERZ PAPIEROWY FORMULARZ ZGODY OPIEKUNA,
 • dla ułatwienia tu znajdziesz PRZYKŁADOWO WYPEŁNIONY FORMULARZ zgłoszenia projektu,
 • również dla ułatwienia możesz pobrać edytowalny wzór formularza w programie Word TUTAJ

 

Jakie projekty mogę zgłosić?

Projekty mogą dotyczyć wielu sfer: zdrowia, sportu, rekreacji, edukacji, kultury, komunikacji, ochrony środowiska, pomocy społecznej, przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej itd. Mogą być to zarówno projekty o charakterze inwestycyjnym, czyli np. budowa ścieżki rowerowej, placu zabaw, postawienie latarni oraz o charakterze pozainwestycyjnym, czyli np. zajęcia pozalekcyjne, święto ulicy itd. 

 

UWAGA!

 • Możesz przygotować i poprzeć więcej niż jedną propozycję projektu!
 • Możesz porozmawiać z innymi mieszkańcami na temat swojego pomysłu on-line WEJDŹ NA FORUM

 


* W niektórych dzielnicach akceptowalne będą propozycje projektów dotyczące terenów niebędących we władaniu m.st. Warszawy, pod warunkiem dołączenia do formularza zgłoszeniowego zgody dysponenta terenu na wykorzystanie tego terenu do celów realizacji projektu do budżetu partycypacyjnego.

 

Pliki do pobrania