Budżet partycypacyjny – Warszawa

Budżet Partycypacyjny - Warszawa 2016

Powołano Zespoły ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicach

opublikowany: 07 listopada 2014 14:26, justyna.piwko

To grupa osób powołana uchwałą Zarządu Dzielnicy do wypracowywania zasad budżetu partycypacyjnego w dzielnicy na 2016 rok, monitorowania i wspierania przebiegu budżetu oraz promowania działań podejmowanych w ramach budżetu.

Powołano Zespoły ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicach

W skład powołanych Zespołów weszło:

- 6 mieszkańców,

- 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych,

- radni dzielnicowi (po 1 z każdego klubu),

- do 5 radnych osiedlowych,

- od 4 do 5 urzędników wskazanych przez burmistrza.

 

O zasadach naboru do Zespołów możesz przeczytać TU.

Zespoły zostały powołane uchwałą Zarządu Dzielnicy.

 

W pierwszych dwóch tygodniach listopada odbywają się szkolenia dla członków Zespołów dotyczące budżetu partycypacyjnego, tworzenia budżetu dzielnicy i miasta, zadań Zespołu itp.  Kolejne posiedzenia Zespołów są otwarte i każda zainteresowana osoba może przyjść i posłuchać o czym Zespół obraduje. Terminy spotkań będą dostępne na stronach internetowych urzędów dzielnic.

 

Do 28 listopada Zespół ma za zadanie wypracowanie rekomendacji dotyczących:

- możliwości składania projektów o charakterze ogólnodzielnicowym i/lub lokalnym,

- podziału terytorialnego dzielnicy na mniejsze obszary (możliwość podziału na 3 sposoby: obszar ogólnodzielnicowy, obszar lokalny, obszar ogólnodzielnicowy i lokalny),

- podział środków finansowych pomiędzy obszary i poziomy,

- ustalenie maksymalnej kwoty na projekt o charakterze ogólnodzielnicowym lub lokalnym albo ustalenia braku limitu.

 

Oraz ustalenie regulaminu pracy Zespołu.

 

Na podstawie wypracowanych rekomendacji Zarządy Dzielnic podejmą decyzje w sprawie powyższych kwestii.