Budżet partycypacyjny – Warszawa

Budżet Partycypacyjny - Warszawa 2016

Co to znaczy, że pomysł musi być ogólnodostępny?

Pomysły zgłaszane do budżetu partycypacyjnego muszą umożliwiać korzystanie z efektu realizacji mieszkańcom zgodnie z ustalonymi zasadami ogólnodostepności.

Definicję ogólnodostępności, która obowiązywać będzie w danej dzielnicy, opracują dzielnicowe zespoły ds. budżetu partycypacyjnego składające się z mieszkańców, urzędników i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Pomysły, które w wyniku weryfikacji zostaną uznane za nieogólnodostępne, nie będą mogły być dopuszczone do głosowania.

Kolejność: 
18