Budżet partycypacyjny – Warszawa

Budżet Partycypacyjny - Warszawa 2016

Czy osoba ubezwłasnowolniona może zgłaszać pomysły?

Tak, ale zarówno w przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo jak i całkowicie należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego zgodę kuratora lub opiekuna prawnego.