Budżet partycypacyjny – Warszawa

Budżet Partycypacyjny - Warszawa 2016

Czy pomysły można zgłaszać anonimowo?

Nie. Warunkiem przyjęcia pomysłu jest podanie w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych projektodawcy. Bez ich wskazania nie jest możliwe określenie prawa danej osoby do udziału w budżecie partycypacyjnym (prawo udziału przysługuje wyłącznie osobom stale zamieszkującym na terenie Warszawy).