Budżet partycypacyjny – Warszawa

Budżet Partycypacyjny - Warszawa 2016

Gdzie mogę uzyskać informacje o aktualnym stanie prawnym terenu?

Aby wstępnie zorientować się, czy wybrany teren może zostać wykorzystany na cele budżetu partycypacyjnego, można skorzystać z mapy własności gruntów, stanowiącej część serwisu mapowego prowadzonego przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy. Mapa znajduje się pod adresem www.mapa.um.warszawa.pl – zakładka „WŁASNOŚĆ” (na liście znajdującej się po lewej stronie należy również zaznaczyć opcję „użytkowanie wieczyste” – niezakreskowane działki oznaczone kolorem żółtym stanowią własnością m.st. Warszawy i nie są oddane w użytkowanie wieczyste).

Mapa nie wskazuje ewentualnych dawnych właścicieli nieruchomości, czy terenów, które nie stanowią własności m.st. Warszawy, ale pozostają w jego administrowaniu. Należy pamiętać, że mapa własności gruntów ma charakter poglądowy i nie może być traktowana jako ostateczne źródło informacji.

Informacje o aktualnym stanie prawnym nieruchomości, w tym o podmiocie posiadającym prawo do dysponowania tą nieruchomością, zawarte są w jej Księdze Wieczystej. Aby zapoznać się treścią Księgi Wieczystej, wystarczy otworzyć przeglądarkę ksiąg wieczystych, znajdująca się pod adresem www.ekw.ms.gov.pl lub udać się do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego.

Informacje zawarte w Księdze Wieczystej są jawne. Aby jednak uzyskać do nich dostęp, należy znać numer właściwej Księgi Wieczystej, który może podać pracownik Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy (siedziba Biura znajduje się przy ul. Sandomierskiej 12). Przekazanie informacji o numerze Księgi Wieczystej nieruchomości, na podstawie ustawy Prawo Kartograficzne i Geodezyjne oraz jej aktów wykonawczych, podlega jednak opłacie 4 zł. Co więcej, Księga Wieczysta nie zawiera informacji o ewentualnych roszczeniach dawnych właścicieli w stosunku do nieruchomości. 

Dlatego też, jeżeli projekt ma być zlokalizowany na terenie pozostającym we władaniu m.st. Warszawy, uzyskanie dokładnych informacji o aktualnym stanie prawnym nieruchomości nie jest konieczne, aby zgłosić swoją propozycję projektu do budżetu partycypacyjnego.