Budżet partycypacyjny – Warszawa

Budżet Partycypacyjny - Warszawa 2016

Zgłaszanie propozycji projektów

opublikowano: środa, 15 styczeń, 2014 - 16:37, justyna.piwko

Projekt do budżetu partycypacyjnego może zgłosić każdy mieszkaniec Warszawy! Poniżej krok po kroku dowiesz się jak to zrobić.

Zgłaszanie propozycji projektów

Jeśli mieszkasz w Warszawie i chcesz złożyć projekt:

 • sprawdź, jaka kwota jest do dyspozycji w Twojej dzielnicy,
 • sprawdź, jakie projekty można zgłszać w Twojej dzielnicy (do wyboru lokalne i ogólnodzielnicowe),
 • zastanów się nad tym, co jest potrzebne dla społeczności, w której mieszkasz albo dla Twojej okolicy,
 • swój pomysł opisz na formularzu, który możesz pobrać poniżej lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Twojej dzielnicy,
 • oszacuj koszt realizacji swojego pomysłu TU ZNAJDZIESZ PRZYKŁADOWE KOSZTY RÓŻNYCH DZIAŁAŃ,
 • poszukaj 15 osób, które wesprą Twój projekt poprzez złożenie podpisów na formularzu poparcia,
 • projekt, który opiszesz, musi spełniać kilka warunków:
  1. musi być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku (w 2015 roku),
  2. powinien być zlokalizowany na terenie należącym do Miasta* (aby samodzielnie sprawdzić, czy dany teren pozostaje we władaniu m.st. Warszawy można skorzystać np. z serwisu mapowego m.st. Warszawy)
  3. teren powinien być ogólnodostępny,
  4. projekt musi mieścić się w zadaniach własnych m.st. Warszawy, przypisanych do realizacji dzielnicom PRZYKŁADY ZADAŃ WŁASNYCH DZIELNIC
 • Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, pomocy w przygotowaniu kosztorysu czy wypełnieniu formularza albo chcesz porozmawiać o potrzebach swojej dzielnicy, udaj się na specjalny dyżur konsultacyjny TERMINY I MIEJSCA DYŻURÓW W DZIELNICACH, DODATKOWE DYŻURY OGÓLNOMIEJSKIE

 

Jakie projekty mogę zgłosić?

W ramach budżetu partycypacyjnego możesz zgłosić projekty o charakterze lokalnym, czyli takie, które dotyczą potrzeb jednego z wyznaczonych obszarów w dzielnicy (sprawdź czy w Twojej dzielnicy obowiązuje podział na mniejsze obszary w ramach budżetu partycypacyjnego PODZIAŁ DZIELNIC NA OBSZARY) oraz projekty o charakterze ogólnodzielnicowym, czyli takie, które dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednego z obszarów terytorialnych dzielnicy (sprawdź czy w Twojej dzielnicy można zgłaszać projekty ogólnodzielnicowe). Projekty mogą dotyczyć wielu sfer życia: zdrowia, sportu, rekreacji, edukacji, kultury, komunikacji, ochrony środowiska, pomocy społecznej, przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej itd. Mogą być to zarówno projekty o charakterze inwestycyjnym, czyli np. budowa ścieżki rowerowej, placu zabaw, postawienie latarni oraz o charakterze pozainwestycyjnym, czyli np. zajęcia pozalekcyjne, święto ulicy itd. W jaki sposób mogę zgłosić projekt? Formularz z opisem pomysłu na projekt i wszystkimi potrzebnymi załącznikami złóż pomiędzy 20 stycznia a 10 marca 2014 r. (wszystkie potrzebne wzoty dokumentów znajdziesz załączone poniżej):

 • przesyłając go listownie na adres swojego urzędu dzielnicy z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2015”,
 • składając go w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Twojej dzielnicy,
 • przesyłając dokumenty na specjalny adres mailowy LISTA ADRESÓW DZIELNICOWYCH
 • Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, także możesz stworzyć swój projekt, ale wtedy Twój rodzic albo opiekun muszą wyrazić na to zgodę, podpisując specjalny formularz.

UWAGA!

 • Jeśli złożysz swój formularz do 16 lutego 2014 r. a będzie zawierał jakieś błędy, zostaniesz o tym poinformowany i będziesz mógł poprawić je w ciągu 7 dni. Jeśli złożysz formularz po 16 lutego 2014 r. i będą w nim jakieś niedociągnięcia, nie będziesz mógł go już poprawiać, zatem warto projekty złożyć do połowy lutego.
 • Możesz przygotować i poprzeć więcej niż jedną propozycję projektu!

 

HARMONOGRAM PRZEBIEGU BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 

KOORDYNATORZY BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W DZIELNICACH - adresy mailowe
RADA ds. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO
DZIELNICOWE ZESPOŁY ds. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

 


* W niektórych dzielnicach akceptowalne są propozycje projektów dotyczące terenów nie będących we władaniu m.st. Warszawy, pod warunkiem dołączenia do formularza zgłoszeniowego zgody dysponenta terenu na wykorzystanie tego terenu do celów realizacji budżetu partycypacyjnego. Sprawdź, czy tak jest w Twojej dzielnicy na jej stronie internetowej.
______
UWAGA! W celu elektronicznego wypełnienia zamieszczonych formularzy rekomendowane jest używanie programu Adobe Reader w wersji XI (11.0) lub nowszej. Nie gwarantujemy pełnej funkcjonalności formularzy w przypadku użycia innych programów służących do odczytu oraz edycji plików w formacie PDF. Najnowsza wersja programu Adobe Reader XI jest możliwa do pobrania pod adresem: http://get.adobe.com/pl/reader/

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Pobierz
 2. 2.
  Plik: Interaktywna lista poparcia, rozmiar pliku: 268.8 KB
  Pobierz
 3. 3.
  Plik: Interaktywna zgoda opiekuna prawnego, rozmiar pliku: 228.3 KB
  Pobierz
 4. 4.
  Pobierz
 5. 5.
  Pobierz
 6. 6.
  Plik: Przykładowo wypełniona lista poparcia, rozmiar pliku: 274.5 KB
  Pobierz