Budżet partycypacyjny – Warszawa

Budżet Partycypacyjny - Warszawa 2016

Stanowiska Rady ds. budżetu partycypacyjnego przyjęte w trybie obiegowym

opublikowano: piątek, 3 kwiecień, 2015 - 11:58, jakub.leduchowski

Tutaj zamieszczane są stanowiska przyjęte w trybie obiegowym przez Radę ds. budżetu partycypacyjnego działającą przy Prezydencie m.st. Warszawy.

 

 Data

W sprawie

Odnośniki 

31 marca 2015 r.

sposobu oceny projektów w oparciu o kryterium, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 Regulaminu przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2016 (tzw. kryterium ogólnodostępności)

Stanowisko

Wyniki głosowania

31 marca 2015 r. 

sposobu postępowania z projektami wywołującymi konflikty społeczne

Stanowisko

Wyniki głosowania

8 maja 2018 r.

pism protestacyjnych dot. projektów zgłoszonych do budżetu partycypacyjnego

Stanowisko

Stanowisko przyjęte drogą obiegową

 

RADA ds. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO
PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ RADY