Budżet partycypacyjny – Warszawa

Budżet Partycypacyjny - Warszawa 2016

Poprzednia kadencja Rady (2013-2016)

opublikowano: piątek, 12 maj, 2017 - 10:17, marek.jezierski

Pierwsza kadencja Rady ds. budżetu partycypacyjnego

W ramach przygotowań do wprowadzenia budżetu partycypacyjnego w Warszawie powołano Radę ds. budżetu partycypacyjnego (na mocy zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy z 5 grudnia 2013 r.). Jej głównym zadaniem było wspieranie wdrażania budzetu partycypacyjnego w Warszawie, recenzowanie przygotowanych już rozwiązań oraz promowanie idei budżetu partycypacyjnego. Pierwsza kadencja Rady trwała 3 lata i zakończyła się w grudniu 2016 r. 

W skład Rady wchodziło 15 osób, część to eksperci wyłonieni w drodze otwartego naboru (prowadzonego we wrześniu i październiku 2013 r.), pozostałe osoby reprezentowały miejskie władze.

 

Eksperci pochodzący z otwartego naboru: 

 • Oktawiusz Chrzanowski
 • Joanna Erbel
 • Joanna Krasnodębska
 • Dariusz Kraszewski
 • Ewa Stokłuska
 • Marta Szaranowicz-Kusz
 • Aleksandra Winiarska

Przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy: 

 • Marcin Wojdat – Sekretarz m.st. Warszawy
 • Marzanna Krajewska – Dyrektor Biura Planowania Budżetowego
 • Krzysztof Mikołajewski – Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej
 • Andrzej Rydzewski – Zastępca Dyrektora Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
 • Anna Petroff-Skiba – Naczelnik Wydziału Konsultacji Społecznych i Partycypacji Centrum Komunikacji Społecznej

Przedstawiciele Rady m.st. Warszawy:

 • Jarosław Szostakowski – Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom
 • Edmund Świderski – Przewodniczący Komisji Samorządowej i Integracji Europejskiej
 • Maciej Wyszyński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

PODSUMOWANIE WARSZTATU - EWALUACJA PRACY RADY 5 października 2016

REGULAMIN PRACY Rady ds. budżetu partycypacyjnego

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA w sprawie powołania Rady ds. budżetu partycypacyjnego

INFORMACJE o naborze do Rady ds. budżetu partycypacyjnego (z 2013 roku)

PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ RADY
STANOWISKA RADY