Budżet partycypacyjny – Warszawa

Budżet Partycypacyjny - Warszawa 2016

Realizacja projektów wybranych w I edycji


POWRÓT DZIELNICA: Śródmieście
Kategoria:Tytuł: Domki dla skrzydlatych, pasiastych przyjaciół - miejsce dla owadów Opis: Zachowanie różnorodności biologicznej świata żywego - ustawienie na terenach zielonych domków, w których owady będą mogły znaleźć schronienie i miejsce do rozmnażania. Stan realizacji: Projekt zrealizowany - domki są umieszczane we wskazanych lokalizacjach. Data aktualizacji: 07-09-2015 Realizowany przez: Zarząd Terenów Publicznych


Tytuł: Filmy, audiobooki, płyty muzyczne dla bibliotek w Śródmieściu Opis: Uzupełnienie zbiorów wybranych bibliotek w Śródmieściu (Czerniakowska 178a, Marszałkowka 9/15, Marszałkowska 83, Nowy Świat 47a, Dzika 4, Górnośląska 1, Anielewicza 2) Stan realizacji: Zbiory biblioteka kupuje sukcesywnie: zakupiono 143 książki mówione za 3 152,85 zł, 113 filmów za 18 440,98 zł i 281 płyt muzycznych za 11 000,00 zł. Data aktualizacji: 16-10-2015 Realizowany przez: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście


Tytuł: Internet bezprzewodowy w bibliotekach Opis: Zainstalowanie internetu bezprzewodowego w wybranych bibliotekach publicznych (Anielewicza 2, Marszałkowska 9/15, Przechodnia 2, Czerniakowska 178a, Górnośląska 1, Świętojańska 5, Dzika 4) Stan realizacji: Projekt zrealizowany. Data aktualizacji: 02-02-2016 Realizowany przez: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście


Tytuł: Kontrapasy rowerowe - ulice: Zakroczymska, Podwale, Oboźna, Widok, Nowogrodzka, E. Plater, Poznańska, Hoża, Polna, Mokotowska, Koszykowa* Opis: Dopuszczenie ruchu rowerowego ''pod prąd'' na 11 ulicach lokalnych ( razem ok. 4 km) dla ułatwienia poruszania się po Śródmieściu rowerem. Stan realizacji: Zrealizowano: ul. Oboźna, ul. Zakroczymska, ul. Podwale oraz ul. Polna (Zarząd Dróg Miejskich). W realizacji: ul. Koszykowa – projekty kontra pasa na Koszykowej oraz strefy ruchu uspokojonego w trakcie realizacji. Do końca 2016 r. wprowadzone zostaną organizacje ruchu dopuszczające ruch rowerowy pod prąd na ul.: Mokotowskiej, Nowogrodzkiej, E. Plater, Poznańskiej, Polnej i Hożej. Odstąpiono od realizacji projektu dot. ul. Widok z uwagi na konieczność zmian kierunków ruchu na tej ulicy spowodowanych budową nowych budynków. Ruch pod prąd będzie dopuszczany przez Inżyniera Ruchu w rozwiązaniach czasowych organizacji ruchu. Data aktualizacji: 09-09-2016 Realizowany przez: Zarząd Terenów Publicznych


Tytuł: Książki dla bibliotek w Śródmieściu Opis: Projekt ma zwiększyć ofertę nowości wydawniczych. Dotyczy wszystkich bibliotek publicznych w Śródmieściu. Stan realizacji: Projekt realizowany na bieżąco - budżet zaplanowany w projekcie został rozdysponowany i przydzielony poszczególnym bibliotekom. Zakupiono 6409 woluminów książek na kwotę 136.948,95 zł. Kolejna umowa na zakup książek w kwocie 43.245,53 zł jest w trakcie realizacji. Zebrane zostały zamówienia filii bibliotecznych na kolejny przetarg. Data aktualizacji: 06-11-2015 Realizowany przez: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście


Tytuł: Międzypokoleniowa klubokawiarnia Opis: Zorganizowanie miejsca dedykowanego szczególnie osobom 60+. W klubokawiarni dostępna będzie prasa, szachy, gry planszowe. Będzie działać klub literacki i filmowy, organizowane będą dyskusje i spotkania przy spokojnej muzyce i małej gastronomii. Stan realizacji: Projekt zrealizowany - otwarcie klubokawiarni nastąpiło 27 czerwca - więcej informacji na stronie Domu Kultury Śródmieście www.dks.art.pl Aktualnie klubokawiarnia jest czynna od wtorku do soboty, w godz. 12.00–20.00. Data aktualizacji: 07-09-2015 Realizowany przez: Dom Kultury Śródmieście Więcej informacji  


Tytuł: Place treningowe dla aktywnych mieszkańców na Bulwarze Flotylli Wiślanej Opis: Plac do treningu Street Workout to alternatywa dla tradycyjnych siłowni zewnętrznych, skierowana do aktywnych mieszkańców Warszawy (syntetyczna, bezpieczna nawierzchnia + moduły treningowe) Stan realizacji: Projekt zrealizowany. Data aktualizacji: 07-09-2015 Realizowany przez: Zarząd Mienia m.st. Warszawy


Tytuł: Rotacyjny Dom Kultury na Jazdowie Opis: Stworzenie w jednym z domków na Jazdowie centrum aktywności lokalnej. Domek będzie bezpłatnie udostępniony na okres jednego miesiąca wybranym na podstawie konkursu ofert organizacjom, bądź grupom nieformalnym, na otwartą działalność społeczną, kulturalną i artystyczną. Stan realizacji: Projekt został zrealizowany. Data aktualizacji: 02-02-2016 Realizowany przez: WIODĄCY: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, WSPÓŁPRACA: Dom Kultury Śródmieście oraz Wydział Kultury i Promocji


Tytuł: Sportowe Śródmieście Opis: Udostępnienie sal gimnastycznych i boisk dla mieszkańców. Stworzenie systemu rezerwacji i informacji o wolnych miejscach. Stan realizacji: Program ruszył w maju. Zapisy chętnych do skorzystania z sal i boisk sportowych na stronie: www.sportowesrodmiescie.pl Data aktualizacji: 22-06-2015 Realizowany przez: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich Więcej informacji  


Tytuł: Stoliki miejskie Opis: Stoliki ustawione na skwerkach i traktach przejściowych - przed PKiN. Mają zachęcać do odpoczynku, kontaktów towarzyskich, nie zmuszają do wydatku na gastronomię. Stan realizacji: Projekt zrealizowany - zakupionych zostało 20 stolików i 80 krzeseł, meble stają na placu Defilad. Data aktualizacji: 10-07-2015 Realizowany przez: Wydział Kultury i Promocji


Tytuł: Wyznaczenie pasa rowerowego na fragmencie ul. Nowy Świat Opis: Wyznaczenie pasa rowerowego po obu stronach ul. Nowy Świat (fragment ul. Książęca - al. Jerozolimskie) Stan realizacji: Ze względu na konieczność ingerencji w sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach, zdecydowano o połączeniu realizacji projektu z wyznaczeniem pasów rowerowych na pl. Trzech Krzyży i ul. Książęcej. Zarząd Dróg Miejskich analizuje możliwość realizacji projektu. Data aktualizacji: 09-09-2016 Realizowany przez: Zarząd Terenów Publicznych / Zarząd Dróg Miejskich


Tytuł: Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Wł. Andersa na pl. Bankowym Opis: Wyznaczenie naziemnego przejścia dla pieszych po północnej stronie pl. Bankowego przez jezdnię ul. Andersa (przy kinie Muranów). Stan realizacji: Przejście dla pieszych już funkcjonuje. Zachęcamy do korzystania! Data aktualizacji: 02-12-2016 Realizowany przez: Wydział Inwestycji dla Dzielnicy Śródmieście


Tytuł: Zrób sobie skwer Opis: Zmiana przestrzeni na skwerze im. Więźniów Politycznych Stalinizmu znajdującego się na Muranowie (wykonanie m.in.ogrodzenia z żywopłotu, postawienie ławeczek, planszy do szachów, latarni, stojaków rowerowych, koszy na śmieci) Stan realizacji: Projekt został zrealizowany. Data aktualizacji: 06-11-2015 Realizowany przez: Zarząd Terenów Publicznych (część terenu należy do Zarządu Dróg Miejskich)