Budżet partycypacyjny – Warszawa

Budżet Partycypacyjny - Warszawa 2016

Realizacja projektów wybranych w I edycji


POWRÓT DZIELNICA: Żoliborz
Kategoria:Tytuł: Balustrada bezpieczeństwa Opis: Balustrada ma zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom alejki w Parku Fosa, głównie dzieciom, osobom starszym, także psom. Przy alejce znajduje się stromy stok kończący się sklepieniem bramy, która prowadzi do podziemnego lochu. Zdarzały się upadki psów ze stoku (jeden śmiertelny). Alejka jest ostatnio częściej używana ze względu na organizowanie w pobliżu od kilku miesięcy Targu Śniadaniowego, odwiedzanego głównie przez rodziny z dziećmi. Stan realizacji: Projekt zrealizowany - balustrada bezpieczeństwa już stoi we wskazanej lokalizacji. Data aktualizacji: 17-04-2015 Realizowany przez: Zarząd Oczyszczania Miasta Więcej informacji  


Tytuł: Nowy zieleniec śladami dawnej linii kolejowej na Żoliborzu Południowym Opis: Rewitalizacja terenów zielonych po starej bocznicy kolejowej między ulicami Rydygiera, German, Krasińskiego i Przasnyskiej w celu odzyskania przestrzeni miejskiej na potrzeby mieszkańców w postaci zieleńca linearnego. Szlak stworzy zielony ciąg komunikacyjny między Zatrasiem a Żoliborzem Południowym. Stan realizacji: Projekt zrealizowany - prace odebrano 30 kwietnia: posprzątany został teren, wysiano nasiona kosmosu podwójnie pierzastego na powierzchni 6,3 ara, posadzono 200 szt. pnączy. Zgodnie z umową wykonawca prowadzić będzie kompleksową pielęgnację powstałego kwietnika do 30.10.2015 r.. Data aktualizacji: 04-05-2015 Realizowany przez: Wydział Ochrony Środowiska


Tytuł: Park Sady Żoliborskie - stop podtopieniom, ratujmy drzewa, odzyskajmy trawniki Opis: Po wiosennych ulewach w parku stoi woda, drzewa gniją, zalane są alejki, co uniemożliwia korzystanie z parku. Należy wykonać fachową meliorację i uregulować stosunki wodne, co umożliwi w przyszłości organizowanie w Parku wydarzeń kulturalnych. Stan realizacji: Projekt zrealizowany. Odebrano prace w dniu 23.11.2015 r. Data aktualizacji: 09-12-2015 Realizowany przez: Wydział Ochrony Środowiska


Tytuł: Rozruszaj Żoliborz (joga) Opis: Cykl letnich zajęć sportowych - joga, dla młodych i starszych. W każdy weekend lata w Parku im. Żeromskiego odbędą się bezpłatne zajęcia sportowe, otwarte dla wszystkich chętnych. Stan realizacji: Projekt zrealizowany. 29 sierpnia 2015 r odbyły się ostatnie zajęcia jogi, które prowadzone były w każdą sobotę czerwca, lipca i sierpnia Data aktualizacji: 14-09-2015 Realizowany przez: Wydział Sportu i Rekreacji Więcej informacji  


Tytuł: Skrót rowerowy przy kinie Wisła Opis: Stworzenie wygodnego przejazdu dla rowerzystów między uliczką parkingową w ciągu wschodniego odcinka ul. Krasińskiego (Wisłostrada - Pl. Wilsona). Uliczka urywa się przed pl. Wilsona i uniemożliwia kontynuację podróży na rowerze w wygodny sposób. Projekt ma to zmienić. Stan realizacji: Projekt został zrealizowany. Data aktualizacji: 14-01-2016 Realizowany przez: Wydział Infrastruktury


Tytuł: Teren sportowo-edukacyjny dla Żoliborza Południowego i Zatrasia przy ul. Krasińskiego Opis: Rewitalizacja i nadanie charakteru sportowo-rekreacyjnego skwerowi na zachód od skrzyżowania ulic Krasińskiego i Przasnyskiej: budowa urządzeń rekreacyjnych, oświetlenia, ustawienia koszy na śmieci, renowacja istniejącej ścieżki spacerowo-biegowej, wzbogacenie roślinności. Skwer będzie spełniał funkcje rekreacyjne dla mieszkańców Żoliborza Południowego i Zatrasia, pozbawionych w swojej okolicy ogólnodostępnych terenów zielonych. Stan realizacji: Projekt zrealizowany. Odebrano prace w dniu 03.12.2015 r. Data aktualizacji: 09-12-2015 Realizowany przez: Wydział Ochrony Środowiska


Tytuł: Wyznaczenie pasów rowerowych w ul. Krasińskiego Opis: Wyznaczenie jednostronnych jednokierunkowych pasów rowerowych w ul. Krasińskiego od ul. Broniewskiego do pl. Wilsona i przeniesienie parkowania z chodnika częściowo na jezdnię. Powstanie ważna trasa rowerowa, powiększy się przestrzeń dla pieszych i poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Stan realizacji: Ze względu na zmianę przepisów, w marcu 2015 r. dotyczącą dróg głównych (G), uniemożliwiającą realizację projektu zgodnie z pomysłem wnioskodawcy, zaszła konieczność podziału zadania na dwa etapy. Etap I A - odc. od Pl. Wilsona do ul. Sady Żoliborskie, Etap I B - odc. od ul. Sady Żoliborskie do ul. Broniewskiego. Etap IA: Zrealizowany. Etap I B: ZTM wymaga stosowania szerokości pasa ruchu ww. odcinku min. 3,25 m. W związku z powyższym Inżynier Ruchu m. st. Warszawy nie zatwierdził projektu stałej organizacji ruchu. Spełnienie powyższego warunku wymagałoby przebudowy drogi, co nie wchodzi w zakres niniejszego zadania. Nie ma możliwości realizacji tego etapu. Data aktualizacji: 14-01-2016 Realizowany przez: Wydział Infrastruktury


Tytuł: Zabezpieczenie donicy drzewa na pl.Wilsona Opis: Zabezpieczenie misy drzewa rosnącego na pl.Wilsona tak, by piesi udający się do metra nie byli narażeni na potknięcie i w warunkach dużego natężenia ruchu nie chodzili przez błoto. Stan realizacji: Projekt zrealizowany - na Pl.Wilsona zabezpieczono w sumie 5 drzew. Drzewa zostały zabezpieczone wodnoprzepuszczalną mineralno-żywiczną nawierzchnią. Data aktualizacji: 24-03-2015 Realizowany przez: Zarząd Oczyszczania Miasta