Budżet obywatelski – Warszawa

Budżet Partycypacyjny - Warszawa 2016

Rada ds. budżetu partycypacyjnego

opublikowano: środa, 15 styczeń, 2014 - 11:57, justyna.piwko

Rada ds. budżetu partycypacyjnego przy Prezydencie m.st. Warszawy została powołana 20 kwietnia br. Jej kadencja będzie trwała 3 lata (2017-2020).

Głównym celem funkcjonowania Rady jest wspieranie procesu realizacji budżetu partycypacyjnego w Warszawie.

Do zadań Rady należy w szczególności: 

 • konsultowanie i opiniowanie realizacji budżetu obywatelskiego
 • opiniowanie wyników ewaluacji i monitoringu budżetu obywatelskiego
 • działania zmierzające do rozwoju budżetu obywatelskiego w Warszawie;
 • wspieranie procesu wdrażania w szczególności poprzez działania konsultacyjno-doradcze oraz reprezentacyjne.

 

Skład Rady ds. budżetu partycypacyjnego:

8 przedstawicieli strony społecznej

 • Krzysztof Herman,
 • Agnieszka Grodzka-Karpowicz,
 • Dariusz Kraszewski,
 • Ewa Stokłuska,
 • Marta Szaranowicz-Kusz,
 • Elżbieta Szymańska,
 • Areta Wasilewska-Gregorowicz,
 • Aleksandra Winiarska;

5 przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawy

 • Marcin Wojdat – Sekretarz m.st. Warszawy,
 • Krzysztof Mikołajewski
 • Andrzej Rydzewski – Zastępca Dyrektora Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju,
 • Anna Petroff-Skiba – Naczelnik Wydziału Konsultacji Społecznych i Współdecydowania z Mieszkańcami Centrum Komunikacji Społecznej,
 • Justyna Piwko – Kierownik Zespołu Budżetu Partycypacyjnego Centrum Komunikacji Społecznej;

oraz 3 przedstawicieli Rady m.st. Warszawy

 • Anna Maria Rożek,
 • Maciej Wyszyński,
 • Małgorzata Żuber-Zielicz.

 

Współprzewodniczący Rady: Ewa Stokłuska, Marcin Wojdat

Sekretarz Rady: Justyna Piwko

 

PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ RADY
STANOWISKA RADY 
NOTATKI ZE SPOTKAŃ I WARSZTATÓW RADY

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA w sprawie powołania Rady ds. budżetu partycypacyjnego 
REGULAMIN PRACY RADY

INFORMACJA o naborze do Rady ds. budżetu partycypacyjnego
INFORMACJA o naborze uzupełniajacym do Rady ds. budżetu partycypacyjnego