Budżet partycypacyjny – Warszawa

Budżet Partycypacyjny - Warszawa 2016

V edycja budżetu partycypacyjnego

opublikowano: wtorek, 25 wrzesień, 2018 - 15:34, marek.jezierski

W V edycji budżetu partycypacyjnego, na realizację pomysłów mieszkańców przeznaczono było ponad 64 miliony złotych z budżetu m.st. Warszawy. Mieszkańcy zgłosili 2 433 projekty, do etapu głosowania zostało zakwalifikowanych 1 628 projektów dotyczących 18 dzielnic. Głosowało blisko 90 tys. warszawiaków. Zrealizowanych będzie 850 projektów na łączną kwotę 62 348 896 zł. Najwięcej projektów będzie realizowanych na Bielanach (83), w Wawrze (81) i na Pradze-Południe (79).

W sumie oddanych zostało 89 807 głosów: 95% elektronicznie, 5% z wykorzystaniem papierowych kart. 61% osób głosujących stanowiły kobiety, a 39% mężczyźni. Najaktywniejsi byli mieszkańcy Białołęki, Mokotowa i Wilanowa. 

Najczęściej głosowały osoby w wieku pomiędzy 35 a 44 rokiem życia. Udział grup wiekowych 25-34 lata i 35-44 lata w strukturze głosujących stanowił 58%.

Mieszkańcy wybrali najwięcej pomysłów w kategoriach mała architektura (ławki, kosze, tablice informacyjne, stojaki rowerowe itp.) oraz zieleń - ponad 200 na 850 zadań wybranych do realizacji.

 

WSZYSTKIE ZGŁOSZONE POMYSŁY

WYNIKI GŁOSOWANIA

 

DOKUMENTY M.IN. REGULAMIN V EDYCJI

RAPORT Z PRZEBIEGU BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO (NA ROK 2019)

RAPORT Z EWALUACJI 

- DANE STATYSTYCZNE W FORMIE GRAFICZNEJ (Z PODZIAŁEM NA DZIELNICE)

 

Krok po kroku:

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

SPOTKANIA OTWARCIA

NABÓR DO DZIELNICOWYCH ZESPOŁÓW DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

SZCZEGÓŁOWE ZASADY W DZIELNICACH (KWOTY I PODZIAŁ DZIELNIC NA OBSZARY)

ZGŁASZANIE POMYSŁÓW

WSPARCIE DLA MIESZKAŃCÓW

PODSUMOWANIE ZGŁASZANIA POMYSŁÓW

DYSKUSJE O POMYSŁACH

TERMINY SPOTKAŃ DYSKUSYJNYCH W DZIELNICACH

SZCZEGÓŁOWA WERYFIKACJA PROJEKTÓW

GŁOSOWANIE - ZASADY

GŁOSOWANIE - PUNKTY GŁOSOWANIA

PODSUMOWANIE GŁOSOWANIA