Budżet partycypacyjny – Warszawa

Budżet Partycypacyjny - Warszawa 2016

Wyniki głosowania

opublikowano: wtorek, 24 październik, 2017 - 16:53, marek.jezierski

WYNIKI GŁOSOWANIA

Do 13 lipca 2018 r.

Zapoznaj sie z wynikami głosowania mieszkańców TU oraz na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń urzędów dzielnic.

 

W jaki sposób zostały wyłonione pomysły do realizacji?

Podstawowym kryterium jest liczba zdobytych głosów. Na tej podstawie została utworzona lista rankingowa. Drugim kryterium jest koszt realizacji danego przedsięwzięcia. Projekty, które zdobyły najwięcej głosów i zmieściły się w ogólnej kwocie przeznaczonej na realizację pomysłów w danej dzielnicy albo obszarze, zostały rekomendowane do realizacji.

Jeśli w głosowaniu któryś z pomysłów zają wysoką pozycję pod względem liczby zdobytych głosów, ale koszt jego realizacji był wyższy niż pozostała kwota w danym obszarze, do realizacji został rekomendowany kolejny pomysł z listy, który spełniał te warunki, aż do wyczerpania puli środków w danym obszarze. Może to być nawet szósty czy siódmy pomysł z listy rankingowej - ważne, żeby wystarczyło pieniędzy na jego realizację.

Przykład: Na realizację pomysłów w danym obszarze przeznaczono 300 tys. zł. Po zagłosowaniu utworzyła się lista rankingowa według liczby zdobytych głosów. Pierwszy pomysł, na który zagłosowało najwięcej mieszkańców, kosztuje 250 tys. zł, kolejny 200 tys. zł, zaś trzeci 50 tys. zł. Oznacza to, że drugi pomysł nie zostanie zrealizowany, ponieważ koszt jego realizacji jest wyższy niż kwota pozostała w tym obszarze. Do realizacji rekomendowane zostaną pomysły: pierwszy i trzeci.

Aby pomysł mógł zostać rekomendowany do realizacji musi na niego zagłosować co najmniej 10% osób głosujących w danym obszarze, ale nie mniej niż 30 osób. Liczą się wyłącznie głosy ważne. Nawet jeżeli miejsce na liście i koszt realizacji pozwala na realizację pomysłu, projekt nie zostanie rekomendowany do realizacji, jeżeli nie otrzyma odpowiedniego poparcia mieszkańców.

Ostateczną listę zadań przeznaczonych do realizacji zatwierdzi Rada m.st. Warszawy uchwalając budżet m.st. Warszawy na rok 2019. Realizacja wybranych przez mieszkańców pomysłów w ramach piątej edycji budżetu partycypacyjnego rozpocznie się w 2019 r.