Strona głosowania znajduje się pod adresem: http://wawa.zetwibo.pl