Budżet partycypacyjny – Warszawa

Budżet Partycypacyjny - Warszawa 2016

Zgłaszanie pomysłów

opublikowano: wtorek, 24 październik, 2017 - 12:21, marek.jezierski

ZGŁASZANIE POMYSŁÓW

Od 1 grudnia 2017 r. do 22 stycznia 2018 r.

Codziennie dostrzegamy możliwości poprawy najbliższego otoczenia. Przychodzą nam do głowy pomysły na zmiany w okolicy. Bez względu na to, czy według Ciebie najważniejszy jest remont chodnika, czy organizacja zajęć w domu kultury – budżet partycypacyjny jest dla Ciebie. Ty wiesz najlepiej, co jest dobre, a czego jeszcze brakuje w Twojej okolicy, co należy zmienić lub poprawić. Opisz swój pomysł i zgłoś go do budżetu partycypacyjnego. W ten sposób będzie miał szansę na to, aby zostać zrealizowanym.

 

Dodatkowe informacje i wsparcie

Zgłoszenie pomysłu nie jest trudne. Jeżeli jednak potrzebujesz pomocy, możesz skorzystać z różnych możliwości wsparcia, jakie oferują urzędy dzielnic. Podczas trwania okresu zgłaszania pomysłów organizowane są dyżury konsultacyjne oraz tzw. maratony pisania projektów, m.in. z udziałem pracowników urzędu. Możesz więc uzyskać pomoc w wypełnieniu formularza oraz w kwestiach merytorycznych dotyczących m.in. rozwiązań technicznych oraz oszacowania kosztów realizacji. Więcej informacji udzielą Ci koordynatorzy ds. budżetu partycypacyjnego (kontakt znajdziesz na końcu tej publikacji).

Terminy i miejsca dyżurów znajdziesz na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl lub na stronach urzędów dzielnic. Na stronach dzielnic zamieszczone są również dodatkowe informacje nt. możliwości zgłaszania pomysłów oraz dane kontaktowe do pracowników poszczególnych Wydziałów.

 

Jakie pomysły mogę zgłosić?

Masz naprawdę bardzo duże możliwości działania. Możesz zgłaszać zadania inwestycyjne, np. budowa placu zabaw czy postawienie latarni, ale też różnego rodzaju działania na rzecz integracji społeczności lokalnej, jak również wydarzenia – kino plenerowe, potańcówki i inne.

Pomysły mogą dotyczyć tylko tych zadań, którymi na co dzień zajmuje się urząd dzielnicy czy jednostki miejskie (np. Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Oczyszczania Miasta). Katalog zadań obejmuje wiele obszarów, m.in. sport, rekreację, edukację, kulturę, komunikację, ochronę środowiska, pomoc społeczną, przestrzeń publiczną, zieleń miejską a także działania interdyscyplinarne.

 

W jaki sposób mogę zgłosić swój pomysł?

Jeżeli wiesz już, jaki pomysł chciałbyś zgłosić do budżetu partycypacyjnego, powinieneś go opisać. Wejdź na stronę app.twojbudzet.um.warszawa.pl i wypełnij formularz przez internet.

Możesz również wypełnić formularz w formie papierowej. Otrzymasz go w Twoim urzędzie dzielnicy. Tam też należy przekazać wypełniony formularz (osobiście albo listownie na adres urzędu dzielnicy z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2019”).

Jeżeli zgłaszasz pomysł w formie papierowej, pamiętaj, aby dostarczyć formularz wraz ze wszystkimi potrzebnymi załącznikami do 22 stycznia 2018 r. Decyduje data wpływu formularza do urzędu.

  

Jak wypełnić formularz?

Formularz zawiera pola, dzięki którym możesz dokładnie i w łatwy sposób opisać swój pomysł. Pamiętaj, żeby wypełnić wszystkie wymagane pola. Poniżej znajdziesz pomocne informacje, które pomogą Ci prawidłowo wypełnić formularz. 

 1. Wpisz swoje dane kontaktowe. Koniecznie podaj swój adres e-mail lub numer telefonu. Dzięki temu pracownicy urzędu będą mogli się z Tobą szybko skontaktować.
 2. Wymyśl nazwę, która będzie oddawała specyfikę pomysłu, ale też będzie atrakcyjna i zrozumiała. W trakcie głosowania to właśnie nazwa znajdzie się na papierowej karcie do głosowania.
 3. Wybierz dzielnicę i obszar, w którym chcesz zgłosić swój pomysł. Sprawdź, jakie obszary są dostępne w danej dzielnicy.
 4. Zastanów się nad charakterem pomysłu. Czy jest to pomysł lokalny i odpowiada na potrzeby mieszkańców tylko konkretnego obszaru? Czy może jest to pomysł ogólnodzielnicowy, z którego korzystać będą wszyscy mieszkańcy dzielnicy.
 5. Określ jego lokalizację. Pamiętaj, że pomysły powinny być zgłaszane na terenach należących do m.st. Warszawy. Niektóre dzielnice dopuszczają możliwość realizacji projektów na innych terenach. W takim wypadku do formularza zgłoszeniowego musisz dołączyć zgodę właściciela terenu. Mapę z informacjami, do kogo należy dany teren, znajdziesz na stronie mapa.um.warszawa.pl w zakładce Własność.
 6. Zaznacz kategorie i grupy osób, do których kierujesz swój pomysł. Dzięki temu łatwiej będzie przeglądać i wyszukiwać pomysły na stronie internetowej.
 7. Opisz zasady ogólnodostępności, na jakich mieszkańcy będą korzystali z efektów realizacji pomysłu. Czy będzie np. dostępny dla wszystkich przez cały czas, czy tylko w określonych godzinach?
 8. Opisz szczegółowo, na czym polega Twój pomysł i z jakich działań będzie się składał. Jeżeli dokładnie przedstawisz swój pomysł, urzędnicy będą mogli zrozumieć jego cele oraz planowany sposób realizacji.
 9. Uzasadnij potrzebę realizacji właśnie tego pomysłu. Napisz, dlaczego warto go zrealizować i jakie ma znaczenie dla dzielnicy lub lokalnej społeczności.
 10. Oszacuj koszt realizacji pomysłu. Możesz skorzystać z przykładowego cennika działań na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl/ile_kosztuje_miasto. Jeżeli nie potrafisz dokładnie oszacować, ile kosztują dane działania, nie przejmuj się. Chodzi o to, aby wykazać szacunkowe kwoty. Ostatecznej weryfikacji dokonają pracownicy urzędu dzielnicy oraz jednostek miejskich, którzy merytorycznie zajmują się takimi działaniami. Pamiętaj jednak, że w wyniku tej weryfikacji, kwota może ulec zmianie.
 11. Oszacuj koszt utrzymania pomysłu w kolejnym roku. Zastanów się, czy zaproponowane przez Ciebie działania będą wymagały utrzymania, sprzątania, konserwacji w następnym roku. To są koszty, które Miasto będzie ponosiło w kolejnych latach.
 12. Dołącz listę poparcia. O swoim pomyśle porozmawiaj z rodziną, sąsiadami, znajomymi i innymi mieszkańcami. Zbierz 30 podpisów od osób, które popierają realizacją Twojego pomysłu. Co najmniej 15 osób spośród nich musi być mieszkańcami danego obszaru (w przypadku zgłoszenia projektu o charakterze lokalnym) lub danej dzielnicy (w przypadku zgłoszenia projektu o charakterze ogólnodzielnicowym). Podpisy zbierz na specjalnym formularzu poparcia, a następnie dołącz go do zgłaszanego pomysłu. Formularz możesz pobrać ze strony twojbudzet.um.warszawa.pl lub otrzymać wydrukowany w urzędzie dzielnicy.
 13. Dołącz dodatkowe załączniki. Możesz załączyć zdjęcia, mapki, rysunki lub inne informacje, które mogą ciekawie zaprezentować Twój pomysł.
 14. Zgłoś pomysł! Możesz zgłosić dowolną ich liczbę i dla dowolnej dzielnicy;niekoniecznie musisz w niej mieszkać.

 

Ważne informacje

Sprawdź kwotę na realizację pomysłów w wybranej dzielnicy lub obszarze. Oszacowany koszt realizacji projektu nie może przekraczać tej kwoty. Sprawdź również czy w danej dzielnicy nie ma ustalonego maksymalnego limitu wartości jednego pomysłu. Jeżeli został ustalony limit na projekt, np. do 200 tys. zł, to nawet jeśli cała kwota w wybranym obszarze wynosi 300 tys. zł, to Twój pomysł nie może być droższy niż 200 tys. zł.

Pomysł możesz zgłosić samodzielnie lub w kilka osób. Projekt możesz zgłosić z maksymalnie dwiema osobami. Jednak musicie wyznaczyć spośród siebie jedną osobę, która będzie kontaktowała się z pracownikami urzędu w sprawie danego pomysłu.

Nie wskazuj potencjalnego wykonawcy zadania ani trybu jego wylonienia. Współdecydujemy o tym, co ma zostać zrealizowane, a nie kto ma to wykonać. Zadania będą realizowane przez Urząd Miasta, a wykonawcy będą wyłaniani zgodnie z obowiązującymi procedurami np. w drodze przetargu czy konkursu.

Możesz modyfikować zgłoszony pomysł. Po zgłoszeniu pomysłu wciąż możesz wprowadzać poprawki. Zmiany możesz wprowadzać przez cały okres zgłaszania pomysłów - do 22 stycznia 2018 r.Pomysł zgłoszony przez internet możesz modyfikować samodzielnie – nie musisz informować o tym pracowników urzędu. Jeżeli pomysł został zgłoszony w formie papierowej, należy dostarczyć pracownikom urzędu informacje o zakresie zmian.

Kolejne zmiany będzie można wprowadzić w okresie, kiedy będą odbywały się dyskusje o pomysłach (od 26 lutego do 21 marca 2018 r.). Autorzy pomysłów będą mogli wprowadzić uwag i sugestii mieszkańców za pośrednictwem urzędników - nie będzie możliwe samodzielne edytowanie projektów.

Możesz zgłosić pomysł, nawet jeśli nie skończyłaś (eś) jeszcze 18 lat. Wystarczy, aby Twój rodzic lub opiekun wyraził na to zgodę, podpisując specjalny formularz (Zgoda opiekuna prawnego na zgłoszenie przez osobę małoletnią projektu do budżetu partycypacyjnego – do pobrania ze strony twojbudzet.um.warszawa.pl lub w urzędzie dzielnicy).

Możesz zgłosić pomysł, nawet jeśli nie posiadasz polskiego obywatelstwa. Jeżeli pochodzisz z innego kraju, nie posiadasz polskiego obywatelstwa i numeru PESEL, ale mieszkasz w Warszawie, również możesz zgłosić pomysł. Wystarczy, że przyjdziesz wcześniej do Wydziału Obsługi Mieszkańców dowolnego urzędu dzielnicy. Tam zostaniesz wpisany na listę osób składających projekty i głosujących. Zabierz ze sobą ważny dokument podróży wydany przez państwo, którego jesteś obywatelem (dowód osobisty lub paszport).

 

Uzupełnienie formularza

Pracownicy urzędu sprawdzą czy Twój pomysł został zgłoszony prawidłowo – czy formularz został dostarczony w terminie, czy został wypełniony poprawnie i czy dokumentacja jest kompletna – zawiera wszystkie niezbędne załączniki m.in. listę osób popierających pomysł oraz ewentualnie zgodę dysponenta terenu lub zgodę rodzica/opiekuna na zgłoszenie pomysłu przez osobę małoletnią.

Jeżeli konieczne będzie uzupełnienie braków lub poprawienie błędów, pracownicy urzędu skontaktują się z Tobą. Poproszą o uzupełnienie formularza i wprowadzenie niezbędnych poprawek w ciągu trzech dni roboczych. Jeśli nie skorzystasz z tej możliwości, Twój pomysł nie będzie dalej rozpatrywany.